mbasyd.se

Välkommen till

MBA Syd AB

Vi skapar kundanpassade lösningar inom
bygg, anläggning och infrastruktur.

Vi är ett företag beläget i Eslöv med huvudinriktning på mark och anläggning och utför även arbeten inom betong, armering och formsättning. Vi riktar oss till företag där vi, förutom utförandet, också alltid kan erbjuda konsultation och skräddarsydda lösningsförslag. Vår långa erfarenhet och breda kompetens gör att vi löpande utför arbeten åt både större beställare men har också en rad samarbeten med mindre entreprenörer och byggföretag. 

Vi värnar om kundens trygghet och utför alla uppdrag enligt gällande branschnormer. Med ett långsiktigt miljöengagemang och konstant säkerhetstänkande strävar vi alltid efter att ligga långt framme när det handlar om vår gemensamma miljö.

VÅRA TJÄNSTER

Mark

MBA utför alla typer av mark och finplaneringsarbete till stora som små byggprojekt.

Betong

MBA leverera även färdiga grundplattor till olika husbyggnationer, vilket gör oss till en komplett leverantör av mark och betongarbete till projektet.

Anläggning

MBA utför även VA läggning till stora som små infrastrukturprojekt och i samband med olika byggprojekt

Nyheter

LSS Maglarp

MBA har sedan mars 2022 varit igång med arbetet på projektet LSS Maglarp, I vårt åtagande ingår Grundläggning, Yttre VA, Finplanering och Parkmiljö, samt staket, grindar och inhägnader. Nu är projektet inne i fasen med grundläggning byggnad.

Kv Fågelbäret

MBA har startat utförandet av grundläggning för 10st villor i Södra Sandby, Vårt åtagande i projektet är Grundläggning, Yttre VA och Finplanering samt Betongarbete.

Kv Kronodirektören 5

I detta projekt har vi varit delaktiga i projekteringsfasen och kommer nu gå in i utförandefasen. Projektet består av ny utemiljö på innergård. I projektet ingår även betonglagningar av befintligt bjälklag och nedgångar, samt utförande av nytt tätskikt

MBA Syd AB

Följ oss

KONTAKTA OSS